Din kundvagn
Inga produkter ligger i kundvagnen.
Pris: 0kr
Innehåll
Din kundvagn är tom!
Sök produkt
Produkter
Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänt
För Dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att Du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När Du, som är privatperson, registrerat Dig och gjort Din beställning, godkänner Du också att vi lagrar och använder Dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot Dig. Vi skyddar Dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och Du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om Du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om Du är under 18 år måste Du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Obs! Alla beställningar är bindande och innebär ett ekonomiskt betalningsansvar för Dig som kund.Mervärdeskatt
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.Leveransbetingelser
Frakt: Utöver priset ska Du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, om Du inte valt att betala via faktura/delbetalning, se vidare under punkten betalning.

Leveranstid: I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från Din order med prisavdrag för densamma. Önskar Du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om Du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på Din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för Dig.

Leveranssätt: När Du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt som Du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är Ditt ansvar att se till att adressen, som Du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.Outhämtad försändelse
Det är Ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om Du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut Ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera Dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet vidare till inkasso.Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i Din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän Du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa Din order utan kostnad för Dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är Du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för Dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.Ångerrätt
Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra Dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om förseglingen brutits. Om Du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick för att Du ska erhålla det totala beloppet av varans pris. Är varan smutsig, ser begagnad ut, luktar illa, etiketter eller förpackningar saknas, så kommer vi att göra ett avdrag för värdeminskning på produkten. Detta avdrag kan komma att uppgå till varans ordinarie pris, allt beroende på i vilket skick den returnerade varan befinner sig i. Ångerrätten börjar löpa den dag Du mottagit Din vara från oss.

Om Du vill utnyttja Din ångerrätt ska Du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om Du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur Du ska skicka tillbaka varan. Observera att Du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är Du som ska betala fraktkostnaderna. Observera att andra avgifter, såsom avgifter för fakturaköp eller avgifter för delbetalningar inte ersätts vid returer.

Efter mottagandet av den återsända varan, kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till Dig inom 14 dagar, räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen. Detta förutsatt att Du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

OBS! Bytesrätt gäller ej för intima klädesplagg p.g.a. hygieniska skäl. Som intima plagg räknas:

Baddräkter, bikinis, monokinis, underkläder, strumpor, strumpbyxor, stay-ups, kroppsstrumpor, leggings, kläder i PU-material, handskar och örhängen.

REA VAROR BYTES EJ.Reklamationer och återköp i vissa fall
Om Du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste Du reklamera varan inom 3 år från det att Du tog emot varan och senast inom 2 månader från att Du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om Du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska Du snarast efter att Du tagit emot varan, skicka reklamation till oss via e-post, förutsatt att Du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till Dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad Du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.Tvist
Om Du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

Betalning

Väljer Du att köpa via faktura/delbetalning, så godkänner Du att en avgift på 29 kronor tas ut, och godkänner därmed Svea webpays kontovilkor enligt text nedan.

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste Du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att Du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av MicaFashion överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Observera att alla ordrar måste skickas till den aktuella folkbokföringsadress som Du är registrerad på, samt att en avgift på 29 kr tas ut för faktura köp.

Vid förskottsbetalning ska beloppet vara oss tillhanda senast 2 dagar efter en beställning är gjord , vid utebliven betalning kommer ärendet att överlämnas till inkasso och yttligare avgifter tillkommer.

Beställningar i andras namn

Det är inte tillåtet att beställa varor i någon annans namn eller adress utan dennes vetskap och godkännande.
Falskbeställningar polisanmäls utan undantag. Vi loggar IP-adressen vid varje beställning, denna bifogas eventuell polisanmälan.

 

 


Nyhetsbrev
Inställningar
Priser visas Inkl. moms
Erbjudanden
BABY-DOLL SARESIA Märke Saresia, Modell 18108 Storlek: One Size S/M 3...
199kr
399kr 
Populärt / Nytt
Reklam
Nyhetsbrev! Skriv din mejlCopyright © Mica Fashion